EKO-MEL

Zrealizowane sieci wodociagowe

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze (1998)
 • Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej w Szarocinie (2001-2002)
 • Budowa sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Goduszyn w Jeleniej Górze” (2002-2003)
 • Odbudowa ujęcia wody „GÓRZYNIEC” zniszczonego podczas powodzi w 2002 roku (2003)
 • Wodociąg dla miejscowości Radomierz (2004)
 • Wykonanie sieci wodociągowej w Szklarskiej Porębie (2008)
 • Przebudowa wodociągu w ulicy Leśnej na odcinku od ul. Leszczynowej do ul. Brzozowej w Piechowicach (2009)
 • Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze (2014)
 • Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie ulicy Kruszwickiej Jeleniej Górze (2014-2015)
 • Sieć wodociągowa w ul. Chłopskiej (2015)
 • Remont hali filtrów w budynku stacji filtrów na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Orzeszkowej 3 w Zgorzelcu (2016)
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bohaterów Getta w Zgorzelcu (2016)
 • Wykonanie urządzeń wodnych z budową ujęcia progowego na rzece Kamiennej w km 13+153 dla celów technologicznych zakładu Wepa Professional Piechowice S.A (2016)
 • Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. B. Prusa, ul. Iwaszkiewicza, S. Wyspiańskiego w Zgorzelcu (2016)
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w ulicach Turowskiej i Sztygarskiej w Zgorzelcu (2017)
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego w Zgorzelcu wraz z przyłączami do granic nieruchomości (2017)
 • Budowa sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (2018)
 • Budowa sieci wodociągowej w Godzieszowie (2018-2019)
 • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej-Dębowej w Jeleniej Górze (2020-2021)

PROJEKTOWANIE

REALIZACJA

REMONTY

Szukasz solidnego partnera?

Skontaktuj się z nami!

Szukasz firmy do realizacji projektu dla twojej gminy, powiatu czy firmy?
Napisz do nas, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przygotuje ofertę.