EKO-MEL

Zrealizowane roboty hytrotechniczne

 • Odbudowa Kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych (2010-2011)
 • Umocnienie dna koryta rzeki Kamienna w obrębie mostu drogowego w km 24+230 drogi krajowej nr 3 w Szklarskiej Porębie (2010)
 • Remont zabudowy regulacyjnej potoku „Młynówka” w miejscowości Piechowice (2010)
 • Odbudowa muru oporowego i drogi w ul. Zamkowej w Sosnówce (2010)
 • Remont zabudowy regulacyjnej rz. Kamiennej w km 21+213-21+300 w m. Szklarska Poręba (2011)
 • Wykonanie drenażu odwadniającego na terenie Parku Zdrojowego (2011)
 • Odtworzenie i zabezpieczenie linii brzegowej Miłoszowskiego Potoku w km 1+310-2+010 w m. Leśna (2011)
 • Odtworzenie koryta potoku Bruśnik w km 4+600 – 5+300 w miejscowości Świecie – odcinek nr 1 w km 4+600 – 5+300 (2011)
 • Przełożenie cieku Ośnica (2011)
 • Fragmentaryczny remont zniszczonych ubezpieczeń brzegowych i dennych wraz z udrożnieniem koryta potoku Żywica w m. Pisarzowice – et. II (2012)
 • Odtworzenie i zabezpieczenie linii brzegowej Miłoszowskiego Potoku w km 1+310-2+010 w m. Leśna (2012)
 • Odtworzenie koryta i zabezpieczenie linii brzegowej potoku Bruśnik w km 3+200 – 3+890 w m. Świecie (2012)
 • Przełożenie cieku Ośnica km 11+629÷13+639 na odcinku rozbudowy kopalni – Osiecznica II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kopalnia i zakład przeróbczy złoża piasków kwarcowych Osiecznica II (2012)
 • Renowacja układu wodnego oraz renowacja mostu kamiennego w ramach zadań objętych projektem „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau (2012)
 • Odtworzenie zniszczonej zabudowy regulacyjnej rzeki Kamiennej w km 20+250 –21+200 w obrębie bazy turystycznej „Pod Ponurą Małpą” w m. Szklarska Poręba”(2012-2013)
 • Remont zabudowy regulacyjnej potoku Srebrnik w km 0+000-0+080 w m. Jarkowice (2012)
 • Fragmentaryczny remont uszkodzonej zabudowy regulacyjnej pot. Kamieńczyk w km 0+250 – 0+970 w m. Szklarska Poręba (2013)
 • Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Nadleśnictwo Śnieżka (2013)
 • Przebudowa węzła hydrotechnicznego w km 18+036 rzeki Białej Lądeckiej dla potrzeb ujęcia wody do obiektu stawowego Radochów, gm. Lądek Zdrój (2014)
 • Kasina – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm.Wrocław, gm.Kąty Wrocławskie, gm.Kobierzyce (2014)
 • Remont muru oporowego przy drodze powiatowej nr 3472 D Pastewnik – Ciechanowice w km 4+596″ (2014)
 • Kasina – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm.Wrocław, gm.Kąty Wrocławskie, gm.Kobierzyce (2014)
 • Remont muru oporowego przy drodze powiatowej nr 3472 D Pastewnik – Ciechanowice w km 4+596″ (2014)
 • Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012r.] (2015)
 • Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012r.] (2015)
 • Odbudowa muru oporowego przy ul. Górnej w Jeleniej Górze (2015)
 • Remont zabudowy regulacyjnej potoku Złotucha w km 3+950- 4+600 /most drogi wojewódzkiej nr 365/ w Dziwiszowie (2015-2016)
 • Odbudowa budowli regulacyjnych na rwie Szklarskiego Potoku w Szklarskiej Porębie (2015)
 • Wykonanie zbiornika retencyjnego bocznego dla Stacji Narciarskiej Czarnów (2019)
 • Remont zabudowy brzegowej rzeki Bóbr w km 239+210 w m. Ciechanowice (2021)
 • Remont zabudowy brzegowej potoku Opawa w km 1+708 -1+742 w m. Opawa (2021)
 • Remont zabudowy regulacyjnej na potoku Budnicza Struga w km 0+685-0+710 w m. Karpacz (2021)
 • Budowa rurociągu tłocznego dla potrzeb naśnieżania stadionu w Czarnym Borze (2021-2022)

PROJEKTOWANIE

REALIZACJA

REMONTY

Szukasz solidnego partnera?

Skontaktuj się z nami!

Szukasz firmy do realizacji projektu dla twojej gminy, powiatu czy firmy?
Napisz do nas, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przygotuje ofertę.