Kim jesteśmy?

Specjaliści od melioracji i inżynierii wodnej.

Przedsiębiorstwo „EKO-MEL” sp. z o.o. w Jeleniej Górze powstało w 1993 roku w wyniku prywatyzacji funkcjonującego blisko pięćdziesiąt lat Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Jeleniej Górze. Spółkę pracowniczą zawiązało ponad 90-ciu udziałowców.
EKO-MEL dysponuje zespołem doświadczonych pracowników począwszy od projektantów czy inżynierów aż po operatorów maszyn. Ponadto firma posiada wyspecjalizowany sprzęt do realizacji projektów z zakresu melioracji jak i inżynierii środowiska.
EKO-MEL działa głównie na terenie Dolnego Śląska oraz województw ościennych. Realizujemy kontrakty infrastruktury ochrony środowiska na rzecz wojewódzkich i lokalnych jednostek samorządowych takich jak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Urzędy Miast i Urzędy Gmin.

img
img
Od 1993
Co nas wyróżnia?

Wiedza i dosiadczenie

Wieloletnia historia firmy, obfituje w realizację wymagających projektów. Nasi pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia, uczestnictwo w konferencjach.  Firma systematycznie wdraża innowacyjne technologie podążając za rozwiązaniami technicznymi.

Firma realizowała kontrakty w ramach  programów : PHARE, ISPA, EBI, SAPARD, SPO i innych.

Przedsiębiorstwo bierze czynny udział w akcjach przeciwpowodziowych na terenie regionu oraz uczestniczy w odbudowie urządzeń gospodarki wodnej zniszczonych w czasie powodzi.