EKO-MEL

Zakres realizowanych projektów

Hydrotechnika i zbiorniki wodne

EKO-MEL realizuje kompleksowe projekty w zakresie projektowania i budowy różnego typu urządzeń hydrotechnicznych oraz ich otoczenia. 

Budujemy od podstawa ale także odtwarzamy czy też remontujemy jazy, mury kamienno-betonowe czy mury gabionowe. Ponadto specjalizujemy się w budowie różnego typu zbiorników wodnych począwszy od stawów czy zbiorników przeciw pożarowych aż po zbiorniki retencyjne.

EKO-MEL  znany jest z solidnych realizacji, terminowości i wysokiej jakości zrealizowanych projektów. Zrealziwane przez nas budowle wytrzymują próbę czasu jak i doskonale sprawdzają się w codziennym uzytkowaniu

Energetyka wodna

EKO-MEL jako wyspecjalizowana firma w realizacji projektów hydrotechnicznych z powodzeniem realizuje budowy różnego rozmiaru elektrowni wodnych.

Ponadto w ramach remontów rozbudowy albo modernizacji realizujemy budowle związane z energetyką wodną takie jak zapory, kanały, upusty, zbiorniki wodne.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem jak i odpowiednimi uprawnieniami pozwalającymi na realizację tak skomplikowanych projektów.

Systemy kanalizacji
i oczyszczania ścieków

W zakres realizowanych przez EKO-MEL prac wchodzi także realizacji różnego rodzaju systemów kanalizacji takich jak kanalizacja deszczowa czy ściekowa.

Poza systemami kanalizacji realizujemy w całości lub częściowo budowy oczyszczalni ścieków. 

W zakresie realizowanych projektów są także remonty bieżące jak i kapitalne systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków.

Systemy wodociągowe

Zajmujemy się projektowaniem oraz wykonywaniem sieci i przyłączy wodociągowych. Projekty realizowane są  metodami tradycyjnym, a także bezwykopowo – w technologii przewiertu sterowanego. W ramach systemów wodociągowych realizujemy także budowy ujęć wodnych, studni, przepompowni, zbiorników wody czystej

Długoletnia działalność,  w tym zakresie pozwoliła nam na zaprojektowanie realizację niejednego elementu systemów wodociągowych.

Ponadto zaowocowało dużym doświadczeniem przekładającym się na sprawność, profesjonalizm i solidność prowadzonych przez nas prac.

Budowy i remonty mostów

Jedną z naszych specjalizacji jest  budowa mostów i kładek. Nasza działalność w tym zakresie obejmuje budowę, remonty, wzmocnienia oraz bieżące utrzymanie mostów, wiaduktów, przepustów, kładek pieszo – jezdnych, kładek dla pieszych.

Wykonujemy również roboty związane z regulacją cieków wodnych w obrębie obiektów mostowych, zabezpieczeniem brzegów cieków, zabezpieczeniem korpusów drogi (ściany oporowe), umacnianiem skarp, a także roboty ziemne.

Odowodnienie terenu

Gromadzenie się wody może być wywołane przez ukształtowanie terenu lub nieprzepuszczalne warstwy gleby. W wypadku gdy posiadamy takie nieprzepuszczalne warstwy, odczuwamy działanie każdych opadów deszczu. Na takim terenie może dochodzić do zbierania się  zarówno wody opadowej jak i podskórnej lub gruntowej. Efektem jest zbieranie się wody utrudniające lub uniemożliwiające właściwe użytkowanie przestrzeni.  Efektywnym rozwiązaniem takich problemów jest dobrze zaprojektowane odwodnienie terenu. EKO-MEL rozwiąże twój problem bez względu na wielość czy przeznaczenie twojej działki. Od wielu już lat wykonujemy odwodnienie terenu. Z należytą starannością odwodnimy twój ogród, podwórze czy duży teren firmy. 

PROJEKTOWANIE

REALIZACJA

SERWIS

REMONTY

W ramach kompleksowej obsługi inwestycji realizujemy także dodatkowe zadania takie jak:

Budowy i modernizacje dróg rolniczych i leśnych,

Projektowanie w zakresie budowli hydrotechnicznych i ochrony środowiska,

Usługi sprzętowe, transportowe i warsztatowe.

Szukasz solidnego partnera?

Skontaktuj się z nami!

Szukasz firmy do realizacji projektu dla twojej gminy, powiatu czy firmy?
Napisz do nas, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przygotuje ofertę.