Zakres działalności - Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska<br /> "EKO-MEL"

eko-mel
Przejdź do treści

Zakres działalności


Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska "EKO-MEL" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze prowadzi następujący zakres  działalności:

I.  wykonawstwo robót i usług w zakresie:

budownictwa i remontów budowli hydrotechnicznych, jazów, murów kamienno-
betonowych i gabionowych;
budowli energetyki wodnej (zapory, kanały, upusty, zbiorniki wodne);
systemów wodociągowych (budowa sieci, ujęć wodnych, studni, przepompowni,
zbiorników wody czystej);
systemów kanalizacji sanitarnych i deszczowych, oczyszczalni ścieków;
budowy i rekultywacji składowisk  odpadów;
zbiorników wodnych i stawów rybnych;
budowy i modernizacji dróg rolniczych i leśnych;
odwodnienia osiedli, zakładów przemysłowych, pojedynczych budynków oraz
parków, boisk i innych terenów sportowych.
budowy i remontów mostów oraz kładek dla pieszych

II. projektowanie w zakresie budowli hydrotechnicznych i ochrony 
     środowiska,

III. usługi sprzętowe, transportowe i warsztatowe.

Wróć do spisu treści