Zakres działalności - Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska<br /> "EKO-MEL"

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zakres działalności


Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska "EKO-MEL" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze prowadzi:

I.  wykonawstwo robót i usług w zakresie:

budownictwa i remontów budowli hydrotechnicznych, jazów, murów kamienno- betonowych i gabionowych
budowli energetyki wodnej ( zapory, kanały, upusty, zbiorniki wodne );
systemów wodociągowych (budowa ujęć wodnych, studni, przepompowni, zbiorników wody czystej);
systemów kanalizacji sanitarnych i deszczowych, oczyszczalni ścieków;
budowy i rekultywacji składowisk  odpadów;
zbiorników wodnych i stawów rybnych;
budowy i modernizacji dróg rolniczych i leśnych;
 odwodnienia osiedli, zakładów przemysłowych, pojedynczych budynków oraz parków, boisk i innych trendów sportowych.
budowy i remontów mostów i kładek dla pieszych

II. projektowanie w zakresie budowli hydrotechnicznych i ochrony środowiska


III. usługi sprzętowe, transportowe i warsztatowe

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego