Remont mostów i kładek dla pieszych i dróg, drenaże, budownictwo ogólne, tereny zieleni - Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska<br /> "EKO-MEL"

eko-mel
Przejdź do treści

Remont mostów i kładek dla pieszych i dróg, drenaże, budownictwo ogólne, tereny zieleni

Realizacje

- Odbudowa ul. Górnej w Siedlęcinie ( droga 1012) – (2016),
- Przebudową  nawierzchni drogi leśnej nr 33 Leśnictwo Kopaniec – (2016),
- Remont hali filtrów w budynku stacji filtrów na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Orzeszkowej 3 w Zgorzelcu– (2016),
- Wykonanie przyczółków na ul. Granicznej w Jeżowie Sudeckim– (2016),
- Budowa muru oporowego wraz z przepustem w Jeżowie Sudeckim– (2016),              
- Odprowadzenie wód z terenu siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce  nr 207, obręb 0026 Czarne II, AM-2, przy ul.. Czarnoleskiej w Jeleniej Górze – (2016),
- Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2646D  w Siedlęcinie w km 6+163 do 6+217 [intensywne opady deszczu lipiec 2016r.]-budowa muru oporowego-(2016)
- Wykonanie ubezpieczenia skarp stożków oraz wykonanie murów oporowych przy moście nad Łomnicą w Karpaczu-(2017),
- Wykonanie nowej nawierzchni z kostki POLBRUK przed budynkiem  przy ul. Batorego Nr 7 w Zgorzelcu - (2018),
- Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na  bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach realizowanego w ramach projektu pn: „Rewitalizacja  Cieplic-uzdrowiskowej  części Jeleniej Góry– (2018),
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości  Świeradów Zdrój – część drogowa– (2018),
- Odbudowa stawu nr 2 o charakterze rekreacyjnym o powierzchni 0,92 ha lustra wody zlokalizowanego na działce 665/3– (2018),
- Przebudowa drogi w miejscowości Janowice Wielkie na długości 1400m, w km 0,000-  1,400 [powódź, lipiec 2012]- budowa murów oporowych – (2018),
- Odbudowa przepustu w Kostrzycy w ciągu drogi dz. nr 339/1 – (2018),
- Przebudowa ul. Kołłątaja 1531D w km 0+000 do 0+1260 (działki nr 28/1, 28/2, 28/3, 115, 126/2, 152 obręb 007)  Intensywne opady deszczu maj 2014- budowa przepustu   (2019),
- Przebudowa przepustu dla potrzeb Hotelu Zdrojowa w Szklarskiej Porębie – (2019),
- Przełożenie kostki brukowej w Szklarskiej Porębie– (2019),
- Wykonanie izolacji budynku  w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 12– (2019),
- Remont muru oporowego przy  budynku  w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 12 A – (2019),

Most w Świerzawie

.

Kładka w Szklarskiej Porębie

.

Most w Świerzawie
Kładka w szklarskiej porębie
Wróć do spisu treści