Roboty hydrotechniczne - Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska<br /> "EKO-MEL"

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Roboty hydrotechniczne

Realizacje
 
 

ROBOTY HYDROTECHNICZNE:
·       Odbudowa Kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych (2010-2011)
·       Umocnienie dna koryta rzeki Kamienna w obrębie mostu drogowego
w km 24+230 drogi krajowej nr 3 w Szklarskiej Porębie (2010)

·       Remont zabudowy regulacyjnej potoku „Młynówka” w miejscowości Piechowice (2010)
·       Odbudowa muru oporowego i drogi w ul. Zamkowej w Sosnówce (2010)

·       Remont zabudowy regulacyjnej rz. Kamiennej w km 21+213-21+300 w m. Szklarska Poręba (2011)
·       Wykonanie  drenażu odwadniającego na terenie Parku Zdrojowego (2011)
·       Odtworzenie i zabezpieczenie linii brzegowej Miłoszowskiego Potoku
w km 1+310-2+010 w m. Leśna (2011)

·         Odtworzenie koryta potoku Bruśnik w km 4+600 – 5+300 w miejscowości Świecie – odcinek nr 1 w km 4+600 – 5+300 (2011)
·         Przełożenie cieku Ośnica (2011)
·         Fragmentaryczny remont zniszczonych ubezpieczeń brzegowych i dennych  wraz z udrożnieniem koryta potoku Żywica w m. Pisarzowice – et. II (2012)
·         Odtworzenie i zabezpieczenie linii brzegowej Miłoszowskiego Potoku w km 1+310-2+010 w m. Leśna (2012)
·         Odtworzenie koryta i zabezpieczenie linii brzegowej  potoku Bruśnik w km 3+200 – 3+890  w m. Świecie (2012)
·         Przełożenie cieku Ośnica km 11+629÷13+639 na odcinku rozbudowy kopalni – Osiecznica II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kopalnia i zakład przeróbczy złoża piasków kwarcowych Osiecznica II (2012)
·         Renowacja układu wodnego oraz renowacja mostu kamiennego w ramach zadań objętych projektem „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau (2012)
·         Odtworzenie zniszczonej zabudowy regulacyjnej rzeki Kamiennej w km 20+250 –21+200 w obrębie bazy turystycznej „Pod Ponurą Małpą” w m. Szklarska Poręba”(2012-2013)
·         Remont zabudowy regulacyjnej potoku Srebrnik w km 0+000-0+080 w m. Jarkowice (2012)

·         Fragmentaryczny remont uszkodzonej zabudowy regulacyjnej pot. Kamieńczyk w km 0+250 – 0+970 w m. Szklarska Poręba (2013) 
·         Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Nadleśnictwo Śnieżka (2013) 

·         Przebudowa węzła hydrotechnicznego w km 18+036 rzeki Białej Lądeckiej dla potrzeb ujęcia wody do obiektu stawowego Radochów, gm. Lądek Zdrój (2014)
·         Kasina – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm.Wrocław, gm.Kąty Wrocławskie, gm.Kobierzyce (2014)
·        Remont muru oporowego przy drodze powiatowej nr 3472 D Pastewnik - Ciechanowice w km 4+596" (2014)
·       Kasina – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm.Wrocław, gm.Kąty Wrocławskie, gm.Kobierzyce (2014)
·       Remont muru oporowego przy drodze powiatowej nr 3472 D Pastewnik - Ciechanowice w km 4+596" (2014)

·       Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012r.] (2015)
·        Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012r.] (2015)
·        Odbudowa muru oporowego przy ul. Górnej w Jeleniej Górze (2015)
·        Remont zabudowy regulacyjnej potoku Złotucha w km 3+950- 4+600 /most drogi wojewódzkiej nr 365/ w Dziwiszowie (2015-2016)
 ·       Odbudowa budowli regulacyjnych na rwie Szklarskiego Potoku w Szklarskiej Porębie (2015)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego