Roboty hydrotechniczne - Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska<br /> "EKO-MEL"

eko-mel
Przejdź do treści

Roboty hydrotechniczne

Realizacje

- Remont zabudowy regulacyjnej poryta pot. Złotucha w km 3+950-4+600 (most drogi wojewódzkiej nr 365 w Dziwiszowie) – (2016)
- Wykonanie urządzeń wodnych z budową ujęcia progowego na rzece Kamiennej w km 13+153 dla celów technologicznych zakładu Wepa Professional Piechowice S.A. –(2016)
- Remont stałego popowodziowego przelewu zbiornika wodnego położonego przy ul. Zamkowej w Kowarach (2016),
- Udrożnienie koryta i remont budowli na ciekach w zlewni rzeki Bóbr.Część 2. Kamieniczka na dł. 1100 mb w m. Kwieciszowice, gm Mirsk, Nowa Kamienica, gm.Stara Kamienica– (2016),
- Odtworzenie zabudowy brzegowej i dennej potoku Bruśnik w km 3+991 – 4+127 naodcinku sąsiadującym z drogą wojewódzką DW 358 w m. Świecie (2016),
- Przebudowa drogi nr 262 obręb I na odcinku 0,000 do km 0,120 łącznie z muramioporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie- (2017),
- Rewaloryzacja Parku Centralnego – Zwiększenie drożności korytarza ekologicznego na terenie Parku Centralnego w Świdnicy, poprzez remont i przebudowę akwenówwodnych (2017),
- Odbudowa murów oporowych rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul.Mostowej 6 do starego mostu na odcinku 318 m [powódź 2012 r.] - (2018),
- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie bazy przy ul. Bohaterów Getta 1a w Zgorzelcu- (2016),-Demontaż starych zasuw oraz montaż 5szt. nowych zasuw ϕ80 mm sieci  wodociągowej oraz usunięciu awarii sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Jeżów Sudecki- (2016),
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w ulicach  Turowskiej i Sztygarskiej w Zgorzelcu, po terenie dz. nr 34 (Obr. XI, AM-3), dz. nr 47,  nr 2/97, nr 69, nr 74, nr 73, nr 72, nr 70, nr 46/5 (Obr. XI, AM-4) – (2017),
- Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Konarskiego w Zgorzelcu– (2017),
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Batorego w Zgorzelcu– (2017),
- Budowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta” –  (2018),
- Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do obiektu sportowego w  Ręczynie– (2018),
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości  Świeradów Zdrój– (2018),
- Przebudowa istniejących budynków: socjalno- biurowego i gospodarczego oraz ich adaptacja na cele usługowe: przychodni oraz pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej, a także wykonanie elementów infrastruktury technicznej: zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego, a także wykonanie nawierzchni placu i dojazdu w Miłkowie, Miłków 70, dz. nr 208/9'' oraz ,,Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby ochotniczej straży pożarnej i biblioteki w Ścięgnach, na działce nr 255''- - budowa sieci wodociągowej – (2019),
- Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb Hotelu Zdrojowa w Szklarskiej Porębie – (2019),

Wróć do spisu treści