O Nas - Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska<br /> "EKO-MEL"

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

O Nas

Przedsiębiorstwo „EKO-MEL” sp. z o.o. w Jeleniej Górze powstało
w 1993 roku w wyniku prywatyzacji funkcjonującego blisko pięćdziesiat lat Rejonowego Przesiębiorstwa Melioracyjnego  w Jeleniej Górze. Spółkę pracowniczą zawiązało ponad 90-ciu udziałowców.

„Terenem działania Przedsiębiorstwa jest głównie region dolnośląski. Realizujemy kontrakty infrastruktury ochrony środowiska na rzecz wojewódzkich i lokalnych jednostek samorządowych takich jak :
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu ,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Urzędy Miast i Urzędy Gmin.”


W przeszłości firma realizowała kontrakty w programach : PHARE, ISPA, EBI, SAPARD, SPO i innnych. Przedsiębiorstwo bierze czynny udział w akcjach przeciwpowodziowych na terenie regionu oraz uczestniczy w odbudowie urządzeń gospodarki wodnej zniszczonych w czasie powodzi.

SIEDZIBA FIRMY "EKO-MEL"
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego