Kontakt - Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska<br /> "EKO-MEL"

eko-mel
Przejdź do treści

Kontakt

Kontakt

Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska
"EKO-MEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


 

 ul. Spółdzielcza 10
 58-500 JELENIA GÓRA

Tel. (+48)  75 767 87 85  
Fax (+48)  75 767 87 89

E-MAIL:
Kadry:          kp@eko-mel.pl
Dział tech.:   tech@eko-mel.pl
Księgowość:  gk@eko-mel.pl

Materiały i kosztorysy:

kosztorysy@eko-mel.pl
Informatyk:   admin@eko-mel.plKONTO BANKOWE - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
                                    nr  03 2030 0045 1110 0000 0082 5230
KONTO BANKOWE - ING Bank Śląski S.A.
                                     nr    51 1050 1908 1000 0090 3020 4821


WPIS DO REJESTRU SĄDOWEGO - Sąd Rejonowy - Wrocław Fabryczna IX Wydział Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 269

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY - KRS-0000046298 z dnia 25.09.2020r.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - w wysokości : 151.100 zł - opłacony w całości.

REGON   230178560
NIP  611 - 10 - 02 - 347
 
 
 

Wróć do spisu treści