Kanalizacja sanitarna - Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska<br /> "EKO-MEL"

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kanalizacja sanitarna

Realizacje > Systemy kanalizacyjne


Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
w ul. Jagiełły (2005-2007)

Ochrona GZWP poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce (2006 -2007)

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Mysłakowice
na dł. 4000mb i ubezpieczenia gabionowe na potoku  Miłkówka
na dł. 780 mb (2008)


 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ul. 1 Maja i ul. Zawadzkiego  w Piechowicach (2008)

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Mysłakowice
na dł. 4mb i ubezpieczenia gabionowe na potoku Miłkówka
na dł. 780 mb (2008)


 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Szklarska Poręba (2008)

 Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu
polsko – czeskim (2009-2010)

 Budowa sieci kanalizacyjnej Lubawce (2009 - 2011)


 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Jeżów Sudecki (2010 - 2011)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaniu, Dzielnica Uniegoszcz, ETAP III, ul. Wyspowa (2014)
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bystrzyca i na terenie prawobrzeżnej części Wlenia - I etap (2014-2015)
Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Wincentego Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgórnej i Hallerczyków w Jeleniej Górze (2015)
 


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego