Kanalizacja sanitarna - Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska<br /> "EKO-MEL"

eko-mel
Przejdź do treści

Kanalizacja sanitarna

Realizacje > Systemy kanalizacyjne

- Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Wincentego Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgórnej i Hallerczyków w Jeleniej Górze – (2016)
- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie bazy przy ul. Bohaterów Getta 1a w Zgorzelcu- (2016),
- Budowa kanalizacji deszczowej na terenie zakładu WEPA - (2016),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie- (2017),
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Godzieszowie wraz z przyłączami – (2018),
- Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach realizowanego w ramach projektu pn:„Rewitalizacja Cieplic-uzdrowiskowej części Jeleniej Góry– (2018),
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Świeradów Zdrój– (2018),
- Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - II etap- budowa kanalizacji deszczowej– (2019),
- Przebudowa istniejących budynków: socjalno- biurowego i gospodarczego oraz ich adaptacja na cele usługowe: przychodni oraz pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej, a także wykonanie elementów infrastruktury technicznej: zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego, a także wykonanie nawierzchni placu i dojazdu w Miłkowie, Miłków 70, dz. nr 208/9''
Wróć do spisu treści