Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska<br /> "EKO-MEL"

eko-mel
Przejdź do treści
Spółka „EKO-MEL” legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w realizacji obiektów hydrotechnicznych, instalacyjnych oraz ochrony środowiska.
Zatrudniamy wysokokwalifikowaną stałą kadrę inżynieryjno-techniczną z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi. Dysponujemy własnym ciężkim sprzętem i transportem budowlanym oraz zapleczem warsztatowym.

Sukcesywnie wdrażamy nowoczesne technologie wykonawstwa robót na bazie nowo wprowadzanych na rynek materiałów budowlanych. Gwarantujemy solidne przygotowanie i stały nadzór budów, wysoką jakość robót oraz krótkie terminy ich realizacji.
Wróć do spisu treści